Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z dwóch członków w tym: Prezesa i Zastępcy Prezesa.

Skład Zarządu:

Jerzy Klugiewicz - Prezes Zarządu
 
Krzysztof Trawiński - Zastępca Prezesa

Informujemy, że dokumenty Spółdzielni zamieszczane dotąd w tym miejscu są dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu do systemu IOK (Internetowa Obsługa Kontrahenta).