Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 r.

1. Franciszek Jakubowski - Przewodniczący RN,

2. Justyna Rebelka-Czapiewska - Sekretarz RN,

3. Beata Ćwiklińska,

4. Janusz Grzeszkowiak,

5. Joanna Przewięźlikowska.

 

Informujemy, że dokumenty Spółdzielni zamieszczane dotąd w tym miejscu są dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu do systemu IOK (Internetowa Obsługa Kontrahenta).