Kilka miesięcy temu w lokalach Spółdzielni, w tzw. Hydroforni przy ul. Asnyka 18 i na Bielawach, odbyły się warsztaty plastyczne dla mieszkańców naszej Spółdzielni prowadzone przez Pana Dariusza Przewięźlikowskiego.

Dzieci i dorośli tworzyli z gliny ozdobne „kafle”, które po obróbce i wypaleniu przez Pana Przewięźlikowskiego zostały umieszczone na budynku Hydroforni, gdzie można je podziwiać.

Zapraszamy do obejrzenia prac mieszkańców Spółdzielni, w szczególności w sobotę 24 czerwca 2023 r. w godz. 11:00-14:00.