Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje o wykonanym przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedstawiamy ofertę nowych mieszkań na Osiedlu Bielawy przy ul. Gdańskiej 16 E, F, G, L, M. Aktualnie dostępnych jest 6 mieszkań w segmentowym, dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. 

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TVK Toruń „Nasze Sprawy”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu; 87-100 Toruń ul. Broniewskiego 53E/2 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 22 w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami i ogrodzeniem terenu”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu; 87-100 Toruń ul. Broniewskiego 53E/2 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę segmentowego budynku mieszkalnego BM1, BM2, BM3, BM4, BM5 przy ul. Gdańskiej 16E, 16F, 16G, 16L i 16M w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami i ogrodzeniem terenu”.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TVK Toruń „Nasze Sprawy”.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach oraz zasoby Spółdzielni na Podgórzu odwiedzili z kamerą i dronem dziennikarze programu TVK Toruń „Nasze Sprawy”.

Kilka miesięcy temu w lokalach Spółdzielni, w tzw. Hydroforni przy ul. Asnyka 18 i na Bielawach, odbyły się warsztaty plastyczne dla mieszkańców naszej Spółdzielni prowadzone przez Pana Dariusza Przewięźlikowskiego.

Informujemy, że do Spółdzielni wpłynęły listy polustracyjne z lustracji pełnej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2021 oraz z działalności inwestycyjnej w zakresie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 12.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto informacje o bieżących sprawach Spółdzielni, remontach i modernizacjach oraz nowej inwestycji przy ul. Gdańskiej.

Obejrzyj film

W dniu 21 sierpnia 1992 r. odbyło się zebranie, podczas którego 67 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” utworzyło nową Spółdzielnię Mieszkaniową „Zieleniec”. Nazwa zobowiązywała, zakupiono więc działkę budowlaną w najładniejszej zachodniej części miasta Torunia, na Bydgoskim Przedmieściu.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto informacje o bieżących sprawach Spółdzielni - działaniach proekologicznych, warsztatach ceramicznych, remontach i modernizacjach oraz nowej inwestycji przy ul. Gdańskiej.

Aktualizacja 04-07-2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu; 87-100 Toruń ul. Broniewskiego 53E/2 ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę segmentowego budynku mieszkalnego BM1, BM2, BM3, BM4, BM5 przy ul. Gdańskiej 16E, 16F, 16G, 16L i 16M w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami i ogrodzeniem terenu”.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto informacje o bieżących sprawach Spółdzielni - plany remontowe, fotowoltaika, projekt murarki. Możecie Państwo również zobaczyć nasze zasoby mieszkaniowe okiem kamery umieszczonej na dronie.

Informujemy, że w dalszym ciągu potrzebna jest pomoc Uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w naszym mieście. Zbiórkę koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

W połowie 2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowych obiektów mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 16E-G w Toruniu.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach oraz inwestycję mieszkaniową przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu ponownie odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach oraz naszą najnowszą inwestycję mieszkalną przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto bieżące informacje o sprawach Spółdzielni. Możecie Państwo również zobaczyć nasze zasoby mieszkaniowe okiem kamery umieszczonej na dronie.

Informujemy, że Spółdzielnia przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W opinii biegłego, sprawozdanie finansowe Spółdzielni:

Najnowszy program z cyklu „Nasze Sprawy” zrealizowany przez TV Toruń przedstawia bieżące sprawy Spółdzielni: plany remontowe, stan najnowszej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej 12 i życie kulturalne w czasie pandemii.