Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego, zieleniec to „niewielki teren zieleni miejskiej, skwer”. Kolejne nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane naszej Spółdzielni za urządzoną na jej terenie zieleń potwierdzają, jak wielką wagę przykładamy do dbałości o rozkwit roślinności wokół budynków.

Dzięki uprzejmości jednej z mieszkanek Zieleńca na osiedlu możemy pochwalić się niezwykle rzadkim okazem drzewa - sekwoją wieczniezieloną. Sekwoja wieczniezielona (Sequoia sempervirens) jest to gatunek drzewa iglastego z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Pochodzi z nadbrzeżnych gór Oregonu i Kalifornii. Drzewa tego gatunku osiągają ogromne rozmiary i dożywają do 2 tysięcy lat. Są to najwyższe obecnie żyjące drzewa.

Bolesna jest dla nas każda decyzja o usunięciu drzewa z terenu Spółdzielni. Dlatego próbujemy ratować każde z powalonych przez ostatnie wichury drzew, np. przy ul. Broniewskiego 47 i 59.

Niestety, niekiedy drzewa zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Z bólem serca i za zgodą odpowiedniego organu Spółdzielnia usnęła zagrażające życiu mieszkańców, chore, częściowo spróchniałe drzewo przy ul. Broniewskiego 55A.

Czasami Spółdzielnia musi również decydować o przycięciu konarów niszczących fasady budynków lub uniemożliwiających skuteczne działanie osiedlowego monitoringu lub oświetlenia, np. przy Broniewskiego 51c-51d.