Termomodernizacja jest okazją do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Przyszedł właściwy czas na modernizację zieleni przy ul. Asnyka 12-14.

Spółdzielnia zlikwidowała szpecącą osiedle szarą betonową bryłę tzw. komory wystającej w ziemi przy ul. Asnyka 14. Obecnie na oskarpowanym pagórku zostały posadzone kolorowe krzewy. Reszta terenu zostanie obsiana trawą. Jednakże na końcowy efekt zabiegów przyjdzie nam czekać zapewne kilka lat. Roślinnością zostały również wypełnione gazony przy klatkach schodowych, w tym ten zapomniany przy ul. Asnyka 16.

Spółdzielnia pragnie ponownie zapewnić mieszkańców Bielaw, że teren ich osiedla również zostanie wzbogacony przez krzewy i drzewa.