Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z dwóch członków w tym: Prezesa i Zastępcy Prezesa.

Skład Zarządu:

Jerzy Klugiewicz - Prezes Zarządu,
 
Wiesława Juszczyk - Zastępca Prezesa i Główna Księgowa.

Protokoły i uchwały.

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z dwóch członków w tym: Prezesa i Zastępcy Prezesa.

Skład Zarządu:

Jerzy Klugiewicz - Prezes Zarządu,
 
Wiesława Juszczyk - Zastępca Prezesa i Główna Księgowa.

Protokoły i uchwały.