Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje o wykonanym przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WFOŚiGW w Toruniu udzielił Spółdzielni dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Nasadzenia ochronne w wyniku wycinki drzew przez miasto w pasie drogowym ul. Olimpijska”.

Przekazana dotacja niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków przyrodniczych na terenie Spółdzielni, a tym samym na terenie Miasta.

Zarząd Spółdzielni składa podziękowanie Zarządowi WFOŚiGW w Toruniu za wszechstronną pomoc pracowników Funduszu w realizacji procedury uzyskania dotacji.