Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu; 87-100 Toruń ul. Broniewskiego 53E/2 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę segmentowego budynku mieszkalnego BM1, BM2, BM3, BM4, BM5 przy ul. Gdańskiej 16E, 16F, 16G, 16L i 16M w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami i ogrodzeniem terenu”.

Dane ogólne przedmiotu przetargu:

  • budynek w technologii tradycyjnej (ściany budowane z Porothermu, stropy żelbetowe typu Filigran, stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną), wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną; c.o.; gazową; elektryczną i teletechniczną;
  • powierzchnia zabudowy 598,2 m2,
  • powierzchnia użytkowa ogółem 887,61 m2,
  • powierzchnia użytkowa mieszkań 676,66 m2,
  • ilość kondygnacji – 2,
  • ilość mieszkań – 10,
  • ilość miejsc postojowych – 10.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 20.05.2024 r. do godziny 15:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty, wzór umowy oraz przedmiary robót do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Projekty budowlane we wszystkich branżach do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Bartosz Szczęsny, tel. 739-924-494.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.