Informujemy, że w roku 2021 r. przeprowadzono w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” lustrację dotyczącą prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji mieszkaniowych.

Lustracją objęto działania inwestycyjne polegające na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23-27 i ul. Gdańskiej 12 w Toruniu w latach 2019-2021.

Lustracja nie wykazała uchybień, bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonych inwestycji i ich rozliczenia. Organy statutowe Spółdzielni działają w sposób prawidłowy, a realizacja budownictwa mieszkaniowego zgodna jest z celami działalności Spółdzielni.

W badanym okresie działalność inwestycyjna Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego prowadzona była prawidłowo i nie formułuje się wniosków polustracyjnych.

Kwestie związane z lustracją zostaną przedstawione przez Radę Nadzorczą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.