Spółdzielnia informuje, że zaplanowane na rok 2020 i wykonywane obecnie na Zieleńcu prace modernizacyjne węzłów cieplnych mają na celu oszczędności w ponoszonych przez mieszkańców kosztach ciepła.

Wskazane prace będą związane z modernizacją węzła grupowego przy ul. Asnyka 10 w Toruniu i budową węzłów budynkowych przy ul. Asnyka 8-10B oraz ul. Broniewskiego 53-53E w Toruniu.

Prace zostaną sfinansowane z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku, zatem nie poniesiecie Państwo z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Obecnie stosowane przez sprzedawcę ciepła taryfy to: EC/S1/WG – opł. przesyłowa 1.219,43 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 21,18 zł/GJ i EC/S1/WG/NP – opł. przesyłowa 1.459,18 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 24,28 zł/GJ. Po modernizacji dla ww. budynków uzyskamy taryfę EC/S1 – opł. przesyłowa 872,88 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 17,20 zł/GJ.