Współpraca Spółdzielni z Polskim Czerwonym Krzyżem zaowocowała przekazaniem przez PCK niepełnosprawnym mieszkańcom SM „Zieleniec” specjalnych rowerów.

Rowery te z pewnością pomogą w rehabilitacji mieszkańców Spółdzielni, zapewnią też relaks i poprawią komfort życia osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Mieszkańcy Spółdzielni (duzi i mali), którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą zgłaszać się do Spółdzielni. Otrzymają tu pomoc w pozyskaniu własnego „trójkołowca”.

Poniżej przedstawiamy przekazane przez PCK rowery.