Informujemy, że lustrator nie miał żadnych uwag lub zastrzeżeń do prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej na Osiedlu Bielawy.

W dniach od 14 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. została przeprowadzona w naszej Spółdzielni lustracja działalności inwestycyjnej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z prawem spółdzielczym, każda spółdzielnia ma obowiązek przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracji, a co roku – te, które inwestują. Lustrator kontrolujący naszą Spółdzielnię potwierdził, że Spółdzielnia prawidłowo prowadziła inwestycję zgodnie z stosownymi uregulowaniami i pozwoleniami.

W protokole z lustracji znalazła się natomiast pochwała, że postępowanie Zarządu Spółdzielni związane z prowadzoną inwestycją powoduje ustabilizowaną sytuację finansową Spółdzielni.

Lustrator odniósł się również do kwestii kosztów ogólnych Spółdzielni (Zarządu). Wskazał bowiem, że w roku 2016 obniżono znacząco wynagrodzenia członków Zarządu. Wskazać należy, że obniżenie wynagrodzenia członków Zarządu jest to zasługa obecnej Rady Nadzorczej. Należy przy tym podkreślić, że obniżenie wynagrodzenia w żadnym stopniu nie wpłynęło na jakość wykonywanej przez Zarząd pracy. Spółdzielnia nadal uzyskuje znakomite wyniki.

Protokół z lustracji zgodnie z prawem spółdzielczym, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą, dostępny jest dla Członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 53E/2 w Toruniu.