W dniu 30 września 2016 r. pracownicy administracji Spółdzielni spotkali się z Dzielnicowym z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście mł. asp. Michałem Gołąbiewskim.

Tematem rozmów były nasilające się ostatnio zjawiska dewastacji, kradzieży i sąsiedzkich nieporozumień na Zieleńcu. Spółdzielnia otrzymała zapewnienie, że Policja będzie reagowała na wskazane zjawiska. Z tym, że konieczna jest współpraca mieszkańców Spółdzielni z funkcjonariuszami Policji. Nie możemy być bierni w stosunku do wymienionych zjawisk. Jak już wcześniej nas zapewniono wystarczy nawet anonimowe zgłoszenie.

Spółdzielnia w przypadku wskazania czasu i miejsca zdarzenia nagrany materiał z monitoringu osiedlowego przekaże Policji. Prosimy o zachowanie sąsiedzkiej czujności. Ostatnie zgłoszone włamanie do samochodu nagrane przez kamery monitoringu miało miejsce w ostatnią niedzielę ok. godz. 22.20.

Numery telefonów alarmowych wywieszone są w gablotach na klatkach schodowych. Przypominamy telefon kontaktowy do Pana Gołąbiewskiego: tel. 56 641 24 23 i tel. kom. 695 880 270.

Zarząd Spółdzielni już wcześniej poprosił Dzielnicowego Bielaw, aby patrole Policji nie omijały i tego osiedla naszej Spółdzielni.