sprzątamy z chodników nawet kilka razy dziennie.

Pojawiły się uwagi mieszkańców, że lekceważymy swoje obowiązki związane ze sprzątaniem chodników. Chcemy zapewnić, że Gospodarze osiedla zamiatają torebki i nasiona owoców kasztanowców zalegające chodniki na Zieleńcu.

Problem z owocami kasztanowców dotyczy również drzew rosnących na parkingu przy ul. Broniewskiego 55. Członkowie Spółdzielni zgłaszają, że kasztany uderzają o karoserię samochodów i ją niszczą. Zgadzamy się, że wraz ze wzrostem tych drzew problem również będzie narastał. Kasztany bowiem będą spadały z coraz większą siła. Dlatego Zarząd Spółdzielni zwrócił się do o zgodę na wycięcie tych drzew. W zamian w bardziej odpowiednim miejscu zostaną dokonane nasadzenia innych gatunków drzew.