Zobowiązań należy dochowywać. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni informują, że stosowne dokumenty organów Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych będą udostępniane na stronie internetowej.

Żeby postępować zgodnie z prawem, czyli np. respektować przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz ograniczyć koszty administracyjne Spółdzielni dokumenty będą zamieszczane na stronie internetowej w prezentowanej formie. Zainteresowany członek Spółdzielni będzie mógł dotrzeć do pełnej wersji dokumentów Spółdzielni zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji określiła w uchwale nr 18 z dnia 13 stycznia 2014 r. zasady udostępniania dokumentów i informacji członkom SM „Zieleniec”. Wymieniony regulamin zawierający stosowne uchwały oraz formularz wniosku o udostępnianie dokumentów Spółdzielni znajdziecie Państwo w zakładce „Prawo” na stronie internetowej Spółdzielni.