Zapraszamy członkinie (i oczywiście członków) Spółdzielni do opieki nad gazonami przy klatkach schodowych

(wiatrołapach). Będziecie mieli Państwo okazję udekorować kwiatami swoje najbliższe otoczenie. Istnieje przy tym możliwość, że sadzonki kwiatów zostaną dostarczone przez Spółdzielnię. Chętnych prosimy o kontakt z Panią Marią Angowską pod numerem telefonu: 56 654 26 78 lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni.