Szanowni Państwo, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec".

Dziękujemy za udział w spotkaniach z Radą Nadzorczą SM "Zieleniec" w dniach 25, 26 i 27 stycznia 2016 r. Spotkania były okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć Rady Nadzorczej z jednej strony, a z drugiej strony

Państwa uwag, propozycji i oczekiwań. Państwa refleksje są dla nas cenną wskazówką. Dziękujemy za słowa krytyczne i za słowa wsparcia.

Z przedstawionego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z II półrocze 2015 r. wynikało, że Rada zajmowała się nie tylko sprawami typowo kontrolnymi lecz wpływała na realizację bieżących potrzeb członków spółdzielni. Istotnym osiągnięciem Rady było ustalenie wynagrodzeń Zarządu SM "Zieleniec" na niższym poziomie. Obecnie do pracy w zarządzie oddelegowano członka Rady Nadzorczej Jerzego Klugiewicza. Pan Klugiewicz funkcję prezesa Zarządu pełni społecznie bez wynagrodzenia.

Podzielamy Państwa troskę związaną z przyszłością Spółdzielni, dlatego wszystkie ważne decyzje będą z Państwem konsultowane. Państwa uwagi i wskazówki pozwolą Radzie Nadzorczej dokonać właściwego wyboru Prezesa Zarządu naszej spółdzielni. Zapraszamy również do aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów spółdzielni oraz do udziału w procedurach przetargowych związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Spotkania z Państwem były również okazją do przedstawienia prawdziwego, rzetelnego stanu SM Zieleniec. Spółdzielnia zamierza jak najszybciej zrealizować inwestycję na Bielawach i dokończyć proces termomodernizacji na Zieleńcu.

Rada Nadzorcza zamierza działać zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

                                                                                     Rada Nadzorcza SM Zieleniec