Toruń, dnia 7 marca 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZIELENIEC” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Placu zabaw przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu na terenie realizowanego O.M. Bielawy".

Przetarg obejmuje usytuowanie urządzeń zabawowych, przygotowanie podłoża i ogrodzenie terenu zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania terenu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 15.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz plan zagospodarowania terenu placu zabaw, określający rodzaj i miejsce usytuowania urządzeń zabawowych jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.00-11.00, tel. 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZIELENIEC" informuje, że przetarg nieograniczony na realizację placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Toruniu wygrała firma: "BIURO REGIONALNE JORDAN - Jolanta Pędzisz" z siedzibą w Toruniu przy ul. Karola Szymanowskiego15/3.